Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Akademickim im. bp. Jana Chrapka. Jego celem jest wyróżnienie najlepszych prac magisterskich i doktorskich, inspirowanych nauczaniem Jana Pawła II o roli mediów w promowaniu godności człowieka. Prace naukowe można zgłaszać do 31 marca br.

Jak wyjaśnia w rozmowie z KAI rzecznik prasowy FDNT Paweł Żulewski, konkurs dedykowany studentom i absolwentom, to nowa formuła Konkursu o Indeks, który odbywał się przez 14 kolejnych lat aż do 2015 r. i był dedykowany maturzystom ubiegającym się o rozpoczęcie studiów na kierunkach dziennikarskich. Tym razem do konkursowej rywalizacji zaproszeni są autorzy prac magisterskich i rozpraw doktorskich poświęconych nauczaniu Jana Pawła II o roli mediów w promowaniu godności człowieka.

 „Święty Jan Paweł II pozostawił po sobie niezwykły dorobek naukowy, który może być inspiracją dla pokoleń. Chcemy aby konkurs na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską, skłaniał do zgłębiania tego nauczania oraz refleksji nad wartością i godnością człowieka – tematem ważnym i ponadczasowym. Wszystko pod patronatem bpa Chrapka, wielkiego zwolennika propagowania wartości chrześcijańskich w mediach” – mówi Żulewski w rozmowie z KAI. Autorzy prac naukowych mogą je zgłaszać do 31 marca br. Będą one oceniane według następujących kryteriów: zawartość merytoryczna pracy, oryginalność w przedstawieniu tematu i związek z nauczaniem Jana Pawła II oraz poprawność językowa. Do zdobycia są nagrody pieniężne: 3 tys. zł dla laureata w kategorii prac magisterskich i 10 tys. zł za najlepszy doktorat.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetem Lubelskim oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu można znaleźć pod adresem: https://dzielo.pl/konkurs-na-prace-magisterska-i-doktorska/formularz-zgloszeniowy

***

Bp Jan Chrapek – michalita, redaktor miesięcznika „Powściągliwość i Praca”, opiekun dziennikarzy, koordynator papieskich pielgrzymek.

 

Urodził się 18 lipca 1948 r. w Józefinie, w diecezji sandomierskiej. Ukończył Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej. W 1969 r. złożył śluby zakonne w zgromadzeniu michalitów. Po studiach seminaryjnych, w 1975 r. przyjął święcenia kapłańskie.W latach 1984-86 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Powściągliwość i Praca”. W tym czasie pismo było ewenementem tworzonym przez ludzi różnych opcji, których Jan Chrapek potrafił znakomicie łączyć. Od 1986 do 1992 r. był przełożonym generalnym Zgromadzenia św. Michała Archanioła (michalitów). W tym właśnie roku otrzymał nominację biskupią. Sakrę przyjął 5 czerwca 1992 r. W 1999 r. otrzymał nominację na ordynariusza radomskiego. Był przewodniczącym Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu. Odpowiadał z ramienia Rady Konferencji Biskupich Europejskich (CCEE) za media w Europie Środkowo-Wschodniej. Był jednym z twórców Katolickiej Agencji Informacyjnej i członkiem jej Rady Programowej. Wykładał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Potrafił zaprzyjaźnić się z niemal całym polskim środowiskiem dziennikarskim. To m.in. jego osobistemu świadectwu Kościół zawdzięcza pozytywną zmianę swego obrazu w mediach pod koniec lat 90.

 

Był organizatorem wizyt apostolskich Jana Pawła II w Polsce w 1997 i 1999 r. Jako biskup radomski był inicjatorem wielu charytatywnych przedsięwzięć, m.in. jadłodajni dla ubogich, banku żywności, badań mammograficznych dla kobiet z najdalszych zakątków diecezji.

 

Zginął tragicznie w wypadku samochodowym 18 października 2001 r. na drodze krajowej nr 7 między Białobrzegami a Radomiem. Po jego śmierci powstało wiele upamiętniających go inicjatyw. Min. przyznawana co roku dziennikarska nagroda „Ślad”, czy nagroda Funduszu Biskupa Jana Chrapka „Viventi Caritate”.